Search

Oμαδική έκθεση φωτογραφίας με θέμα : *"το φιλί – μυστικό που λέγεται στο στόμα και όχι στo αυτί"*


Στο πλαίσιο παραγωγής σειράς θεματικών εκθέσεων και με στόχο την ανάδειξη
και στήριξη της σύγχρονης ελληνικής φωτογραφικής τέχνης η «doc4life»,
απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα σε ερασιτέχνες κι επαγγελματίες φωτογράφους, … *΄να
δώσουν ένα φιλί στο στόμα και όχι στο αυτί" *

…γιατι σε μια ανάσα …
“φιλίείναιησφραγίδαενόςόρκουφιλίείναιμιαομορφιάπουέχειτηγεύσητωνλουλουδιώνφιλίείναιτοχάδιτηςκαρδιάςφιλίείναιένααξιαγάπηττέχνασμασχεδιασμένοαπότηφύσηγαναταματήσειτονλόγοότανοιλέξεςγίνονταιπεριττέςτοπρώτοφιλίικετεύειγιατοδεύτεροζητάειτοτρίτοδέχεταιτοτέταρτοσυμφωνείμετοπέμπτοκαιανέχεταιταυπόλοιπαοήχοςτουφιλιούδενείναιτόσοδυνατόςοσοτουκανονιούαλλάηηχώτουδιαρκείπερισσότεροοΙούδαςπρόδωσεμ'έναφίληματονδάσκαλότουαπότότεηγυναίκαμετέφρασετοφίλημαεκείνοσεόλεςτιςγλώσσεςοισυμβουλέςμοιάζουνμετοφιλίδενκοστίζειτίποτεκαιτοδίνειςμεευχαρίστησησεμιακοπέλαχρειάζταιπολλυπείραγιαναμάθειναδίνειφιλίαρχάριαςταφιλιάακόμακαιστοαέραείναιόμορφατοαγνόφιλίείνατοχάδιτηςκαρδιάςτοφιλίείναιέναχαριτωμένοτέχνασμασχεδιασμένοαπότηφύσηγιανασταματάειταλόγιαοτανπεριττεύουντοφιλίείναιμιασυστολήχειλιώνπουπροκαλείταιαπότηνδιαστολήτηςκαρδιάςτοφιλίείνιοπροάγγελοςτουειδυλλίουτοφιλείναιοπρόλογοςτουέρωτατοφιλίειναισανναπίνειςαλατισμένονερόπινειςκαιηδίψασουαυξάνεταιτοφιλείναιτοβουλοκέριτουγιούτηςαφροδίτηςτοφιλίείναιτοπειστικότεροεπιχείρηματοφιλίείναιτοπλουσιοτεροδώροτηςφτωχότερηςμάναςτοφιλίμπορείναείναιένακόμμαέναερωτηματικόήέναθαυμαστικότοφιλίστοστόμασυνήθωςδεναγγίζειτηνκαρδιάφιλίδυόδέσμεςνεύρωνπουανακατεύουνμεταξυτουςπαλμούςφιλίδυόπαράδεισοιπουανταλάσσουνταμεθυστικάαρώματάτουςφιλίμιαεξομολόγησημετησφραγίδατηςφιλίμυστικόπουλέγεταιστοστόμακαόχιστοαυτίφιλίρόδοπορφυρόστονκήποτωνλουλουδιώνφιλίστιγμήαιωνιότηταςπουβομβίζεισανμέλισσαφιλίδευτερολεπταπριντηνμετωπικηφιλίευκαιριανακλεινειςταματιαφιλιερωταςυποσχεσηαποχαιρετισμοςπαθοςειρωνιαπραξηπρωτηδρομοςβοηθειααναμνησηγευσηγνωσησκεψηφιλίδενκοστίζειτίποτεφιλίείναιμιαομορφιά”

Η άμεση ανταπόκριση των φωτογράφων *ΜΑΙΡΗΣ **ΒΑΛΣΑΜΙΔΗ**, **ΑΓΓΕΛΟΥ **ΒΕΚΡΗ*
*, **ΓΙΑΝΝΗ **ΓΑΒΡΙΗΛ**, **ΘΑΝΑΣΗ** ( Ludovik) **ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ**, **ΕΛΕΝΑΣ *
*ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ**, **ΓΙΩΡΓΟΥ **ΓΚΙΖΑΡΗ**, **ΧΡΥΣΤΑΣ **ΔΗΜΑΡΕΛΟΥ**, **ΚΩΣΤΑ *
*ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ**, **ΡΟΥΛΑΣ **ΛΕΚΚΑ**, **ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ **ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ**, **ΡΩΜΑΝΟΥ *
*ΜΠΙΛΙΡΗ**, **ΧΡΗΣΤΟΥ **ΤΣΙΤΣΕΛΗ**, **ΛΙΝΑΣ **ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ**, **ΤΑΝΙΑΣ *
*ΦΥΤΡΟΥ**, **ΙΛΟΝΑΣ **ΧΑΤΖΗΣΙΔΕΡΗ* και η επιμέλεια του *ΣΠΥΡΟΥ **ΤΣΑΚΙΡΗ*,
γέννησε την έκθεση.

*Εγκαίνια:* την Δευτέρα 14 Απριλίου , ώρα 20.00 μ.μ,
*Διάρκεια *: μέχρι την Κυριακή 4 ΜαΪου 2014
*Ωρες λειτουργίας*: Καθημερινά: 18.00 – 21.30 μ.μ., εκτός Κυριακής και
Δευτέρας
*Διεύθυνση*: Δυαλέων 15, Γκάζι, Τηλ: 215 5408 478